top of page

On personal sustainability

Tero Abaffy, Stanislav Ondruš, Lucia Žitnayová kiállítása

2023.04.29. - 05-29.

/ ENGLISH BELOW /

 

Megnyitó: 2023. április 28., 19:00

Kiállítás megtekinthető 2023. május 29-ig minden hétköznap 12:00-17:00 óra között. Hétvégén telefonos bejelentkezés szükséges a 0670-935-8950-es telefonszámon.

A kiállítás kurátora: Imre Hanna

Kiállítás megtekinthető 2023. május 29-ig.

Helyszín: Jókai 7 Galéria (Jókai Mór u. 7., Mindszentkálla, 8282)

A rendezvényen a borokról a Barnag Wines, a finom falatokról a bumm gondoskodik. 

Köszönjük eseményünk programját szinesbítő zenei fellépőnek: Tücsök Eszter - egy különleges zenei programmal készül a évadkezdő kiállításhoz egybekötött tavaszköszöntésre.

Individuális szinten a fenntarthatóság akkor valósul meg, ha az egyén az élet két fő pólusának egyensúlyban tartása mellett erős határvonalakat tud húzni aközött, ami szakmai- és magánéletében számára értéket képvisel, képes prioritási sorrendeket állítani, szétválasztani egymástól különböző kötelességeit, pontosan számba venni az ezek megvalósításához szükséges erőforrásokat és tevekénységeket, képes felmérni egyéni lelki és fizikai igényeit, teljesítőképességét és egyéb képességeit, tisztában lenni utóbbiak végességével. Megvan az érettsége és a kitartása ahhoz, hogy megkülönböztesse a nem irányítható eredményeket a saját maga által irányítható erőfeszítésektől, akadályok felmerülésekor ellenálló képességének köszönhetően képes kellő rugalmassággal kezelni az esetleges nehézségeket.

 

Az elméletben működő stratégiát azonban gyakorlati, külső szempontok is befolyásolhatják, az ember életének fenntarthatósága egyéni és a különböző életszakaszok során módja is változhat. Az On personal sustainability egyének különböző életvezetési technikáiról, látásmódjairól, megküzdési mechanizmusairól szól: Tero Abaffy, Stanislav Ondruš és Lucia Žitnayová képzőművészek három egymástól eltérő történettel és művészi kifejezésmóddal mutatkoznak be a mindszentkállai Jókai 7 Galériában, a budapesti Szlovál Intézet jóvoltából.

 

 

On personal sustainability

exhibition of Tero Abaffy, Stanislav Ondruš, Lucia Žitnayová

Opening: April 28th 2023, 19:00

The exhibition is open until the 29th of May 2023.

Weekdays: 12:00-17:00

Weekends: Previous Check-in: 06709358950 phone number

Curator of the exhibition: Imre Hanna

The exhibition is open until the 29th of May 2023.

Location: Jókai 7 Galéria (Jókai Mór u. 7., Mindszentkálla, 8282)

Wines by Barnag Wines, food by bumm.

Thank you to Eszter Tücsök - for a special musical programme to welcome the opening of the exhibition.

On an individual level, sustainability is realized when, in addition to keeping the two main poles of life in balance, the individual can draw strong boundaries between what is valuable to them in their professional and private life, is able to set priority orders, separate their different duties from each other, and accurately take the necessary resources and obligations into account in order to solve them; is able to assess their individual mental and physical needs, performance and other abilities, and is aware of the limitations of the latter; has the maturity and persistence to distinguish uncontrollable results from self-controllable efforts, and thanks to their resilience, when obstacles arise, is able to deal with possible difficulties with a sufficient amount of flexibility.

 

However, the strategy that works in theory can also be influenced by practical, external aspects, the sustainability of a person's life is personal and the method they that works for them can change during different stages of life. On personal sustainability is about the different life management techniques, perspectives, and coping mechanisms of individuals: visual artists Tero Abaffy, Stanislav Ondruš and Lucia Žitnayová present themselves through three different stories and artistic ways of expression at the Jókai 7 Gallery in Mindszentkálla, by favour of the Slovak Institute in Budapest.

The exhibition was organized by the Slovak Institute in Budapest.

Supported by Veszprém-Balaton 2023 Kft.

bottom of page