top of page
Jókai 7 -

A lóról és lótenyésztésről írt és a magyar viszonyokat tárgyaló legrégibb munkákban az erdélyi lovakról semmit sem találunk. E régi munkákat mégis felsorolom az irodalomjegyzékben, mert egyébként sok érdekes adat van bennük.

kikapcsolódás távol a város zajától

A Jókai 7 több, mint szálláshely

Aktualitások

A lipizzai tenyészetnek éppen Erdélybe való áthelyezésénél nemcsak a hegyvidéki elhelyezés játszott szerepet, hanem az az elgondolás is, hogy a lipizzai ló nagyon hasonlított az Erdélyben kitenyésztett úrilóhoz, melyben mint fentebb láttuk, szintén sok spanyol- olasz és arab vér volt. 

A lipizzai tenyészetnek mind Felső Venecén, mind pedig Lupsa környékén jó hegyilegelők állottak rendelkezésére!

200 m2 füvesített udvar

3 különálló, teljesen felszerelt, gépesített apartman

35 m2 kiállítótér és designbolt

50 fő befogadására képes kávézó és terasz

A lipizzai ménest el kellett vinni Erdélyből, ahol ilymódon csak a kolozsi angolfélvér ménes maradt a világháború alatt. Erdéllyel együtt természetesen ez is elveszett. A visszakerült Északerdélyből és a Székelyföldről a visszavonuló ; románok minden valamire való lovat magukkal vittek. Amit azután később visszaadtak, annak nagyrésze útközben éhenpusztult, a megmaradt rész pedig még ma is , sínyli az akkori bánásmódot. Ügyhogy Erdély lóállománya az átvételkor egészen hihetetlenül le volt züllesztve. 

bottom of page